UTS – Çok Maksatlı Kullanıcı Terminali


Çok Maksatlı Kullanıcı Terminali:

Bina ve gemi içi haberleşme amaçlı, tamamen sayısal, tabanlı haberleşme sistem terminali.

Çok Maksatlı Kullanıcı Terminal Sistemi (UTS), gemi, bina, kampüs alanı gibi ortamlarda, personel ve/veya makine-makine arası iletişimi, dâhili ve mevcut kablolu/kablosuz harici bağlantılar üzerinden sağlamayı amaçlar.

Bu maksatla, uydu, standart deniz/kara telsizleri, telefon şebekesi gibi mevcut haberleşme bağlantıları üzerinden, kullanılabilen bağlantının maksimum kabiliyetlerinden faydalanmak üzere, formal veya diğer mesajlar (askeri mesajlar, e-mail, chat vb.), ses, görüntü, alarm ve ikazlar gibi verileri güvenli olarak toplama, asıl iletim şebekesine aktarma ve asıl sistemden gelen verileri ilgili kullanıcı veya cihaza sunma görevlerini üstlenir.

UTS, yazılım tabanlı bir sistemdir. Bu sayede, görev ve kullanıcı odaklı olarak, kullanım yönelimi ve kullanım alanı belirlenebilir.

İlgili Dokümanlar;

UTS